Badania struktur wody

04-11-2021

W naszym laboratorium prowadzimy szereg badań nad wpływem różnych zjawisk i urządzeń na wodę. Poniżej prezentujemy wyniki badania wpływu soczewek pól kwantowych (QFL) używanych w podstawkach i aktywatorach kwantowych na wodę. Pierwszy pomiar na każdym zdjęciu to woda "surowa". Drugi to woda po podłożeniu podstawki. Trzeci to po odjęciu podstawki. Czwarty jest pomijalny bo trwał tylko 4 sekundy. I tak: zdjęcie 1 pokazuje aktywność świecenia czyli emisji fotonowej, drugi to intensywność świecenia. Trzeci - energia emitowana, a czwarty - entropia układu. Pierwsze trzy są pomiarami wartości fizycznych a czwarty wyliczoną na tej podstawie entropią. Parametr entropii to wskaźnik uporządkowania i on najlepiej pokazuje, jak QFL wpływają na stopień strukturyzacji wody. Gwałtowny spadek entropii między pierwszym a drugim pomiarem wyraźnie wskazuje na powstanie wody strukturalnej po podłożeniu podstawki. Ten sam efekt otrzymamy gdy na rurze doprowadzającej wodę zamontujemy AKW. Proszę przyjrzeć się wynikom.