Technologia

 

n-Water to unikalne w skali świata, najnowsze rozwiązanie powstałe dzięki mechanice kwantowej. W ten sposób powstaje Woda Życia.

 

Cechy Wody stabilizowanej technologią n-Water:

  1. Woda Życia to najlepsza i najzdrowsza woda dla naszego organizmu.
  2. To Woda, która, dzięki równomiernemu upakowaniu cząstek w strukturze jest dużo silniejszym niż inne wody rozpuszczalnikiem substancji dipolowych. Ta cecha wody n-Water powoduje, że nie osadza się kamień w instalacjach grzewczych, co wydłuża ich żywotność, a jednocześnie w instalacjach „zakamienionych” kamień będzie się rozpuszczał i już po kilku miesiącach będziemy mieli czystą instalację.
  3. To Woda, która przyspiesza wegetacje roślin, zwiększa ich masę, poprawia jakość.
  4. To Woda, która szybciej i skuteczniej dostarcza substancji odżywczych do organizmu i łatwiej transportuje powstające w procesach przemiany materii odpady
  5. Poprawia smak potraw na niej gotowanych.
  6. Poprawia jakość wypieków.
  7. Harmonizuje i podnosi jakość alkoholi (w tym wina)

I wiele wiele innych…..

 

Woda n-Water dzięki tej technologii wyprzedza wszystkie inne rozwiązania, gdyż jest nośnikiem naturalnej, pierwotnej wibracji kwantowej wody. Takiej, jaką była „na początku”.

Oddziałuje ona na wiązania wodorowe między cząstkami H₂O i w sposób naturalny „układa”  je w regularną strukturę, taką jaka była u zarania dziejów, gdy Woda miała jeszcze swoją moc. Taką właśnie Wodę, dzięki technologii n-Water dostajecie Państwo do swoich domów. Potęga tej Wody będzie służyła i towarzyszyła Państwu niezmiennie. gdyż nasze urządzenia nie zużywają się, nie wymagają serwisów ani napraw.

Proste podstawy teoretyczne: może zwróciliście Państwo uwagę, że piszemy w tym tekście o cząstce H₂O a nie o cząstce wody. I ma to swoje uzasadnienie. Cząstka H₂O to tlenek wodoru. Woda natomiast to wielokrotność cząstek H₂O, to cały szereg relacji między cząstkami, to informacja zawarta w strukturach tworzących Wodę, to struktura powstająca wskutek istnienia wiązań wodorowych, zawierająca wiele cząstek tworzących przestrzenną siatkę. Dopiero ta wielokrotność i wszystkie zależności miedzy nimi tworzą wodę. Niektóre źródła podają nawet, że 280 cząstek H₂O tworzy jedną cząstkę wody.  I tylko w ten sposób można wytłumaczyć cechy fizyczne i chemiczne powszechnej na naszej planecie substancji zwanej wodą.

Technologia n-Water to unikalna technologia porządkująca struktury wiązań wodorowych. To tak jakby z grafitu (czysty węgiel) ułożyć diament – też czysty węgiel, ale w zupełnie innej strukturze. Zwykła woda to więc odpowiednik grafitu a n-Water to Woda, której odpowiada struktura diamentu. I taki diament możecie mieć Państwo dla siebie.

Ten diament to Woda Życia. Można ją otrzymać w domu za pomocą kubka n-Water czy podkładki n-Water (przenośny stabilizator wiązań wodorowych) lub aktywatora n-Water montowanego w całym układzie wodociągowym w domu, fabryce czy gospodarstwie rolnym.

Nasze urządzenia są bezobsługowe. Nie wymagają przeglądów, energii ani wymiany  części.

 

Szanowni Państwo. Wasz organizm będzie wam bardzo wdzięczny za picie Wody Życia.